Maraga Zakres podstawowy
Mamy możliwość doboru ok. 400-stu typów wentylatorów o założonym sprężu i wydajności, przy wartościach maksymalnych Dpmax=35.500Pa, Vmax=1.000.000m3/h, temperatura max czynnika tmax=650°C, zakres mocy silników
 od 1.1kW do 8.000 kW. Istnieje możliwość wykonania wentylatorów na specjalne zamówienie.

Wentylatory promieniowe są wykonywane jako:
  • Zakres podstawowy- wentylatory jednostrumieniowe
  • O największych wydajnościach- wentylatory dwustrumieniowe
typ Rodzaj napędu Opis
MXE bezpośredni
Na wale silnika zamontowany jest wirnik. Silnik jest mocowany na podstawie połączonej z korpusem wentylatora.

 
MAE bezpośredni
Na wale silnika zamontowany jest wirnik. Wentylator nie posiada podstawy. Jest mocowany kołnierzowo.
 
MSE bezpośredni
Na wale silnika zamontowany jest wirnik. Silnik z wirnikiem montowany jest na otwieranej pokrywie co umożliwia łatwy dostęp do wirnika. Służy do transportu mediów o dużym stężeniu zapylenia.
  
KXE sprzęgłowy
Moc przesyłana jest od wału silnika do wału wentylatora przez elastyczne sprzęgło. Wał wentylatora zamontowany jest na dwóch oddzielnych łożyskach.
 
RGE pasowy
Moc przesyłana jest z silnika na wał wentylatora przez pasy klinowe. Wał wentylatora zamontowany jest na dwóch oddzielnych łożyskach. Silnik wraz z wentylatorem montowany jest na dodatkowej ramie. Silnik skierowany jest w stronę korpusu wentylatora
 
RHE pasowy
Moc przesyłana jest z silnika na wał wentylatora przez pasy klinowe. Wał wentylatora zamontowany jest na dwóch oddzielnych łożyskach. Silnik wraz z wentylatorem montowany jest na dodatkowej ramie. Silnik skierowany jest na zewnątrz wentylatora

 

Energovent Wentylatory przemysłowe
statystyka Wykonujemy profesjonalne instalacje przemysłowe dla klientów z całej Polski.